Koronavirus - Hyllestad kommune

Siste nytt  |  Vaksinering  |  Testing

Har du spørsmål om koronavirus?  Ring den nasjonale publikumstelefonen til FHI 815 55 015, du finn òg mykje informasjon på FHI sin nettsider. eller på helsenorge.no sine sider.  

 

Hyllestad kommune har fått tildelt kr 403.000 til ny kommunal kompensasjonsordning til lokale verksemder

Naust på Hyllestad atle-foto Målet med ordninga er å sette kommunen raskt i stand til å hjelpe lokale verksemder å oppretthalde arbeidsplassar og viktig kompetanse. Ordninga skal ved hjelp av direkte tilskot sikre likviditet til bedrifter råka av covid-19-pandemien.
 

Prioriterte innsatsområde:

  • Verksemder ramma av restriksjonane som vart sett i verk desember 2021
  • Verksemder med akutte likviditetsproblem som følgje av pandemien
  • Oppretthalding av arbeidsplassar og halde på kompetanse i bedrifter

Les meir om ordninga og søk her: Regionalforvaltning

Søknadsfrist 1. februar