Ferieavvikling helsestasjonen

Helsesjukepleiar i Hyllestad har ferie i vekene 29, 30 og 31.

Vikarierande helsesjukepleiar Hilde Marit Nikolaisen Trovåg, kan desse vekene nåast på helsestasjonen sine vanlege telefonnummer:

57 78 95 12

48 87 81 78