Koronavirus

> Her finn du informasjon frå Hyllestad kommune om koronaviruset/Covid-19.

Har du spørsmål om koronavirus?  Ring den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015

 

 

 

Felles landbruksforvaltning

Klikk for stort bileteHyllestad kommune deltek i eit samarbeid med nabokommunane Askvoll og Fjaler om ei felleslandbruksforvaltning.

Hovudkontoret for forvaltninga ligg i Askvoll, men dei tilsette er tilstades både i Fjaler og Hyllestad med eigne kontordagar.

I Hyllestad vil torsdag bli fast kontordag, og ein kontordag til per veke vil bli tilpassa til oppgåver og avtalar.

Om ein ønskjer å gjere avtale for samtale med ein sakshandsamar, ta kontakt med landbruksforvaltninga på telefon 57730700 eller via e-post til postlaf@askvoll.kommune.no

> Landbruksforvaltninga