Espelandsvatnet - Biologar på feltarbeid i innsjøar

Kommunen deltar i eit samarbeid med Sogn og Fjordane fylkeskommune om å undersøke innsjøar. Dette vil vise miljøtilstand og gi ein peikepinn på eventuell ureining. Undersøkinga er ein del av arbeidet for at alle innsjøar, elvar,
kystområde og grunnvatn skal oppnå miljømål etter vassforskrifta. Det er leigd inn konsulent som vil nytte båt til å ta prøver av planteplankton, oksygen og vassprøver til analyse på laboratorium. Undersøkinga vil starte opp i veke 24 og omfatte 6 prøvetakingar til og med oktober. 

Følgjande innsjøar inngår i arbeidet: 

 

Innsjø

Kommune

Espelandsvatnet

Hyllestad

Langevatnet

Hyllestad og Høyanger

Mølmesdalstjørna

Høyanger

Torolmen

Årdal

Hafslovatnet

Luster

Movatnet

Førde

Digrenesvatnet

Førde

Bekkjavatnet

Førde

Litlevatnet

Flora

Storevatnet

Flora

Standalsvatnet

Flora

Liavatnet

Naustdal

Skilbreivatnet

Gaular

Espelandsvatnet

Gaular

Vatn vest for Fuglevatnet

Jølster

Skredvatnet

Jølster

Fossheimsvatnet

Jølster

Bolsetvatnet

Jølster

Bergheimsvatnet

Gloppen

Kjøsapollen

Hornindal