Endring i legetenesta

Klikk for stort bilete 

Nabil Tareq Saleem jobbar som vikar for Laila Amiri i perioden 1.9.19 - 15.3.20.  Saleem jobbar som fastlege og helsestasjonslege.  Amiri har permisjon for å jobbe ved sjukehuset som ein del av si spesialisering i almennmedisin.

Anette Ester er spesialist i almennmedisin og jobbar som kommuneoverlege, p.t. i 80 % stilling.  Ho har 40 % knytt til kommunelegeoppgåver og 40 % som fastlege.

Moussa El Haddad jobbar som fastlege og er tilsynslege ved sjukeheimen.  El Haddad er i løp for å bli spesialist i almennmedisin.

Kontakt

Hyllestad legekontor

Telefontid 09:00-10:30 og 12.30-13:30
Telefon : 57789520
E-post :