Endra opningstider i høve til påska

I høve til påska vert gjenvinningsstasjonen i Hyllestad(Staurdalen) open på onsdag 17.april frå 12:00 til 16:00

Spørsmål? Kontakt SUM på tlf: 57 72 41 50 eller e-post: post@sum.sf.no