Dialogmøte med leverandørar - Fleirbrukshall

400px-Hyllestad_komm.svg.jpg - Klikk for stort bilete Kommunen inviterer til dialogmøte med leverandørar i høve til bygging av fleirbrukshall 2.juni 2017 kl.11:00 på kommunhuset i kommunestyresalen.

Publisert av Stig Aron Tverberg. Sist endra 22.05.2017 av Stig Aron Tverberg

Hyllestad kommunestyre har vedteke å bygge fleirbrukshall i sak 17/017 den 23.03.2017.

Vedtaket lyder slik:

«Kommunestyret vedtek å rive symjehallen og byggje fleirbrukhall på den tomta. Vidare ber kommunestyret samstundes administrasjonen om å byggje ein frittståande nøkkelferdig konsept/fleirbrukshall med alt interiør/utstyr på tomta som tilfredstillar behova til skulen for kroppsøving, med det innhaldet og kvalitetar som idrettslaget har spelt inn, og for innbyggjarane i Hyllestad. Dette oppdraget vert lyst ut på Doffin, der aktuelle leverandørar blir invitert til å levere løysing på praktisk utforming av hallen samt gje pris på nøkkelferdig anlegg, inkludert utstyr og interiør. Tilbodet bør og innehalde pris på riving og deponering av avfall. Kommunestyret legg til grunn at forhandlingar om detaljar vert løyst i tilbodsprosessen.»

Kommunen inviterer difor leverandørar til dialogmøte 2. juni kl.11:00

 

Påmelding sendast til plan- og utviklingssjef Stig Aron Tverberg på Epost: stig.tverberg@hyllestad.kommune.no med frist 1. juni 2017.