Det kommunale næringsfondet

Hyllestad kommune har ny organisering av næringsfondet. Sjekk her for meir opplysningar. 

 

Det kommunale næringsfondet skal nyttast til å fremje etablering av ny verksemd og til utvikling av næringslivet. Fondet kan og nyttast til infrastrukturtiltak, utviklingsretta fellessatsingar og tiltaksarbeid.

Godt gjennomarbeidde søknader oppnår det raskaste og beste resultatet. Søknaden skal leverast elektronisk på nettsida www.regionalforvaltning.no

Dersom det er første gongen du søkjer Næringsfondet må du først registrere bedrifta, organisasjonen eller deg sjølv. Dette gjer du i menyen til venstre på Regionalforvaltninga si heimeside. Etter du har logga inn, klikk på "Ny søknad" og valt fylke, skal du velje støtteordning. Her vel du "Kommunalt Næringsfond Hyllestad"

Kontaktinformasjon for næringsfondet

Ta gjerne kontakt med oss før du sender søknaden din.

Kontaktperson: Laila Johannessen, e-post: laila@emal.no. Mobil 952 24 846