Begrensa akseltrykk Øvre Tveit

Grunna vegutgliding på den kommunale vegen til Øvre Tveit, vert akseltrykk redusert til 3 tonn på vegen til den vert reparert. Ny info kjem når situasjonen endrar seg

.