Koronavirus

> Her finn du informasjon frå Hyllestad kommune om koronaviruset/Covid-19.

Har du spørsmål om koronavirus?  Ring den nasjonale publikumstelefonen til FHI 815 55 015, du finn òg mykje informasjon på FHI sin nettsider. eller på helsenorge.no sine sider.

 

 

Aktiv på dagtid i Hyllestadhallen

Klikk for stort bilete Aktiv på dagtid er starta opp igjen i Hyllestadhallen.

To grupper tirsdag og to grupper torsdag, begge dagar kl. 13:00 - 14:00 og 14:00 - 15:00.

På grunn av korona kan det vere max 5 personar på kvar gruppe.  Ergoterapeut Jim-Roar Wolff vil vere til stades for rettleiing for dei som ønskjer det.

Påmelding i forkant til Jim-Roar på telefon 900 60 439 eller 577 89 602.

VIKTIG:
For at dette skal gjennomførast på tryggast mogleg måte, gjeld følgjande smittevernreglar:
- Påmelding i forkant slik at ein har oversikt over kor mange ein blir samstundes på trening.
- Alle må følgje god handhygiene.  Det er moglegheit for å sprite hendene på treningssenteret.  Ta gjerne med eigen 
  handduk!
- Hald minst 1 meter avstand til dei andre og unngå fysisk kontakt.
- Dersom du ikkje føler deg frisk, må du halde deg heime.
- Alle deltakarar må sprite og tørke av apparata etter bruk.
 

Aktiv på dagtid er eit tilbod til alle, uansett alder!

Pris er sett til kr 35,- for kvar gang, slik som tidlegare.

 

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål - og hugs påmelding i forkant.

 

Vel møtt til trening!

 

Jim-Roar Wolff
Ergoterapeut

90060439/57789602