Finn viktig informasjon om:

 
For tilsette
Tittel Publisert Type
Personalforsikring - fortsettelse etter slutt i stilling

Informasjon og søknadsskjema om fortsettelsesforsikring hos Gjensidige.

22.08.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned hyllestad_kommune_-_fortsettelsesforsikring.pdf
Etisk reglement

Etisk reglement for folkevalde og tilsette i Hyllestad kommune, vedteke oktober 2015.

11.12.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned etisk_reglement_2015.pdf
Reiserekningskjema

Fyll ut skjema, det ligg inne formlar slik at kolonnene skal summere seg automatisk. Skriv ut reiserekningar og lever den til leiar for tilvising.

02.09.2015 Filtype: xls. Klikk for å laste ned reiserekningskjema_-_hyllestad_-mal(1).xls
Brukerveiledning for kursdeltaker i brannvernopplæring

Gjeld for tilsette i omsorgstenesta som skal ta brannvernopplæring

27.08.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Brukerveiledning for kursdeltaker i ArtSys Kunna.pdf
Søknadskjema - krav om lønsauke

Skjema til bruk ved lokale lønsforhandlingar for alle kap. i HTA.

23.09.2014 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned krav_om_lonsauke_2014.pdf
Tapt arbeidsforteneste - folkevalde

Skjema til bruk for stadfesting av tapt arbeidsforteneste for folkevalde.

23.09.2014 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned tapt_arbeidsforteneste.pdf
Refusjon av utgifter - utlegg tilsette

Skjema for refusjon av utgifter, lagt ut av tilsette. Jf. forskrift om bokføring § 5-5.

18.10.2013 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned refusjon_av_utgifter.pdf
Foreldrepermisjon

Varsel til arbeidsgjevar om avvikling av foreldrepemisjon.

12.07.2013 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned varsel_til_arbeidsgiver_om_avvikling_av_fodselspermisjon(1).pdf
Personalreglement for Hyllestad kommune

Personalreglementet er sist revidert i 2007, adm.justering 2010.

04.10.2010 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Personalreglement for Hyllestad kommune.pdf
Søknad om godkjenning av lønsansiennitet

Søknadsskjema til personalavdelinga for godkjenning av lønsansiennitet.

04.10.2010 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned ansiennitetsskjema.pdf
Rutinehandbok oppfølging av sjukmelde

Ny rutinehandbok for oppfølging av sjukmelde og arbeidet med inkluderande arbeidsliv.

Filtype: pdf. Klikk for å laste ned ny_rutinehaandbok_ia.pdf