Trykk på overskriftene for å sortere
Tittel Publisert Type
Brukerveiledning for kursdeltaker i brannvernopplæring PDF, 272 kB

Gjeld for tilsette i omsorgstenesta som skal ta brannvernopplæring

27.08.2015 Filtype
Etisk reglement PDF, 487 kB

Etisk reglement for folkevalde og tilsette i Hyllestad kommune, vedteke oktober 2015.

11.12.2015 Filtype
Ferierettleiar PDF, 128 kB

Personaladministrativt hefte om ferie.

17.11.2010 Filtype
Foreldrepermisjon PDF, 36 kB

Varsel til arbeidsgjevar om avvikling av foreldrepemisjon.

12.07.2013 Filtype
Lønspolitisk plan 2014 - 2016 PDF, 531 kB

Lønspolitisk dokument Hyllestad kommune 2014-2016

27.10.2015 Filtype
Personalforsikringar PDF, 203 kB

Brosjyre over personalforsikringar.

04.10.2010 Filtype
Personalreglement for Hyllestad kommune PDF, 463 kB

Personalreglementet er sist revidert i 2007, adm.justering 2010.

04.10.2010 Filtype
Refusjon av utgifter - utlegg tilsette PDF, 114 kB

Skjema for refusjon av utgifter, lagt ut av tilsette. Jf. forskrift om bokføring § 5-5.

18.10.2013 Filtype
Reglement databriller PDF, 2 MB

Rettleiing og reglement for synsundersøking og eventuelle databriller.

10.08.2011 Filtype
Reiserekningskjema XLS, 103 kB

Fyll ut skjema, det ligg inne formlar slik at kolonnene skal summere seg automatisk. Skriv ut reiserekningar og lever den til leiar for tilvising.

02.09.2015 Filtype
Rutinehandbok oppfølging av sjukmelde PDF, 293 kB

Ny rutinehandbok for oppfølging av sjukmelde og arbeidet med inkluderande arbeidsliv.

11.08.2011 Filtype
Søknad om gokjenning av lønsansiennitet PDF, 40 kB

Søknadsskjema til personalavdelinga for godkjenning av lønsansiennitet.

04.10.2010 Filtype
Søknadskjema - krav om lønsauke PDF, 101 kB

Skjema til bruk ved lokale lønsforhandlingar for alle kap. i HTA.

23.09.2014 Filtype
Tapt arbeidsforteneste - folkevalde PDF, 30 kB

Skjema til bruk for stadfesting av tapt arbeidsforteneste for folkevalde.

23.09.2014 Filtype
Fann du det du leitte etter?
 
 
Login for redigering