For tilsette
Tittel Publisert Type
Brukerveiledning for kursdeltaker i brannvernopplæring

Gjeld for tilsette i omsorgstenesta som skal ta brannvernopplæring

27.08.2015 Filtype
Etisk reglement

Etisk reglement for folkevalde og tilsette i Hyllestad kommune, vedteke oktober 2015.

11.12.2015 Filtype
Foreldrepermisjon

Varsel til arbeidsgjevar om avvikling av foreldrepemisjon.

12.07.2013 Filtype
Personalforsikring - fortsettelse etter slutt i stilling

Informasjon og søknadsskjema om fortsettelsesforsikring hos Gjensidige.

22.08.2017 Filtype
Personalreglement for Hyllestad kommune

Personalreglementet er sist revidert i 2007, adm.justering 2010.

04.10.2010 Filtype
Refusjon av utgifter - utlegg tilsette

Skjema for refusjon av utgifter, lagt ut av tilsette. Jf. forskrift om bokføring § 5-5.

18.10.2013 Filtype
Reiserekningskjema

Fyll ut skjema, det ligg inne formlar slik at kolonnene skal summere seg automatisk. Skriv ut reiserekningar og lever den til leiar for tilvising.

02.09.2015 Filtype
Rutinehandbok oppfølging av sjukmelde

Ny rutinehandbok for oppfølging av sjukmelde og arbeidet med inkluderande arbeidsliv.

Filtype
Søknad om godkjenning av lønsansiennitet

Søknadsskjema til personalavdelinga for godkjenning av lønsansiennitet.

04.10.2010 Filtype
Søknadskjema - krav om lønsauke

Skjema til bruk ved lokale lønsforhandlingar for alle kap. i HTA.

23.09.2014 Filtype
Tapt arbeidsforteneste - folkevalde

Skjema til bruk for stadfesting av tapt arbeidsforteneste for folkevalde.

23.09.2014 Filtype