Koronavirus

> Her finn du informasjon frå Hyllestad kommune om koronaviruset/Covid-19.

Har du spørsmål om koronavirus?  Ring den nasjonale publikumstelefonen til FHI 815 55 015, du finn òg mykje informasjon på FHI sin nettsider. eller på helsenorge.no sine sider. Bestilling av koronavaksine

 
For tilsette
Tittel Publisert Type
Personalforsikring - fortsettelse etter slutt i stilling

Informasjon og søknadsskjema om fortsettelsesforsikring hos Gjensidige.

22.08.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned hyllestad_kommune_-_fortsettelsesforsikring.pdf
Etisk reglement

Etisk reglement for folkevalde og tilsette i Hyllestad kommune, vedteke oktober 2015.

11.12.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned etisk_reglement_2015.pdf
Reiserekningskjema

Fyll ut skjema, det ligg inne formlar slik at kolonnene skal summere seg automatisk. Skriv ut reiserekningar og lever den til leiar for tilvising.

02.09.2015 Filtype: xls. Klikk for å laste ned reiserekningskjema_-_hyllestad_-mal(1).xls
Brukerveiledning for kursdeltaker i brannvernopplæring

Gjeld for tilsette i omsorgstenesta som skal ta brannvernopplæring

27.08.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Brukerveiledning for kursdeltaker i ArtSys Kunna.pdf
Søknadskjema - krav om lønsauke

Skjema til bruk ved lokale lønsforhandlingar for alle kap. i HTA.

23.09.2014 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned krav_om_lonsauke_2014.pdf
Tapt arbeidsforteneste - folkevalde

Skjema til bruk for stadfesting av tapt arbeidsforteneste for folkevalde.

23.09.2014 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned tapt_arbeidsforteneste.pdf
Refusjon av utgifter - utlegg tilsette

Skjema for refusjon av utgifter, lagt ut av tilsette. Jf. forskrift om bokføring § 5-5.

18.10.2013 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned refusjon_av_utgifter.pdf
Foreldrepermisjon

Varsel til arbeidsgjevar om avvikling av foreldrepemisjon.

12.07.2013 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned varsel_til_arbeidsgiver_om_avvikling_av_fodselspermisjon(1).pdf
Personalreglement for Hyllestad kommune

Personalreglementet er sist revidert i 2007, adm.justering 2010.

04.10.2010 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Personalreglement for Hyllestad kommune.pdf
Søknad om godkjenning av lønsansiennitet

Søknadsskjema til personalavdelinga for godkjenning av lønsansiennitet.

04.10.2010 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned ansiennitetsskjema.pdf
Rutinehandbok oppfølging av sjukmelde

Ny rutinehandbok for oppfølging av sjukmelde og arbeidet med inkluderande arbeidsliv.

Filtype: pdf. Klikk for å laste ned ny_rutinehaandbok_ia.pdf